GeolinQ
Support Portal

Kaarten

Kaarten biedt visualisatie functionaliteit voor het combineren en de visuele inspectie van geografische datasets. Verschillende geografische datasets kunnen in de vorm van kaartlagen in één kaartbeeld getoond worden. Een kaartlaag is de visuele weergave van een geografische dataset and definieert hoe punten en features gerenderd moeten worden. GeolinQ ondersteunt de volgende typen kaartlagen:

Kaartlaag Type Toelichting
Feature laag Selectie van features uit een feature dataset met een SLD stijl voor de weergave. 
Puntenwolk of raster kaartlaag Selectie van punt- en rasterdatasets met een kleurenschaal voor het weergegeven attribuut.
WMS en WMTS Weergave van een laag uit een externe WMS of WMTS laag.
Schetslaag Weergave van punten, lijnen, vlakken en tekst toegevoegd door de eindgebruiker. 

Kaarten worden opgeslagen in een databron, Een databron kan één of meer kaarten bevatten.

Informatie over het toevoegen van kaarten is beschikbaar via: Toevoegen kaarten.