GeolinQ
Support Portal

Schermen

Met schermen kunnen toepassingen voor eindgebruikers geconfigureerd worden en gepubliceerd worden in een applicatieservice. De applicatieservice kan met ieder apparaat dat beschikt over een webbrowser worden benaderd. Het uiterlijk van de schermen kan in de applicatieservice worden aangepast met het logo en de kleuren van de huisstijl van organisatie. 

Schermen in GeolinQ zijn direct gekoppeld aan de datastructuur en kunnen in een paar klikken via een wizard op grond van de datastructuur worden geconfigureerd. Schermen kunnen onderling worden gekoppeld waarmee de applicatielogica wordt geconfigureerd. GeolinQ beschikt voor verschillende doeleinden over configureerbare typen schermen die kunnen worden gecombineerd in een applicatieservice:

  Scherm Toelichting
Applicatiescherm Scherm voor het configureren van een applicatie met een hoofdmenu.
Taakmanagement Scherm voor het starten en beheren van taken.
Menuscherm Scherm voor het configureren van statische menus.
Tabscherm Scherm voor het configureren van tab pagina’s.
Exportscherm Scherm voor het configureren van een dataset export.
Lijstscherm Scherm voor het configureren van lijsten en features op een kaart
Formulierscherm Scherm voor het configureren van formulieren.
Vragenlijstscherm Scherm voor het configureren van vragenlijsten.
Kaartscherm Scherm voor het configureren van kaarten.
Tekstscherm Scherm voor het configureren van tekst met afbeeldingen.

Menuscherm

Het menuscherm bestaat uit meerdere onderliggende vaste schermen. Een scherm kan in het menu worden gekoppeld aan een gebruikersgroep zodat dit scherm alleen voor de geconfigureerde gebruikersgroep zichtbaar is.

Tabscherm

Een tabscherm kan worden gekoppeld aan een klasse definitie zodat onder de tabs meerdere schermen kunnen worden opgenomen die betrekking hebben op dezelfde klasse definitie. Zo kan er bijvoorbeeld een formulier voor een inspectie en een lijst met bevindingen tijdens de inspectie met twee tabs worden getoond. Een scherm onder een tab kan ook aan een gebruikersgroep worden gekoppeld zodat deze alleen zichtbaar is voor geautoriseerde gebruikers.

Exportscherm

In een exportscherm worden een dataset worden geexporteerd in uiteenlopende formaten. Per gebruiker worden de exportdefinities opgeslagen zodat elke gebruiker zijn of haar eigen exportdefinities kan beheren. In een configuratie kunnen ook een aantal vaste exportdefinities voor alle gebruikrs worden opgenomen.

Lijstscherm

In een lijstschermen kunnen datasets als lijsten kunnen worden weergegeven. Het lijstscherm is gekoppeld aan een klasse definitie. De kolommen van de lijst kunnen met attributen van de klasse definitie worden geconfigureerd. Aan de lijst kunnen andere schermen zoals formulieren en tabbladen worden gekoppeld voor de selectie van rijen in de lijst.

Formulierscherm

Het formulierscherm wordt gekoppeld aan een klasse definitie en de attributen van de klasse definities kunnen als velden in het formulier worden gebruikt. De labels en in de indeling van het formulier kan worden geconfigureerd met een wizard op basis van de datastructuur. Het formulier ondersteunt ook sub formulieren of groepen en de mogelijkheid om bijlagen zoals foto’s te uploaden.

Vragenlijstscherm

Het vragenlijstscherm toont een configureerbare vragenlijst uit een dataset met vragen. De antwoorden van de eindgebruiker worden opgeslagen in een dataset met antwoorden. In het vragenlijstscherm kunnen drie typen vragen worden geconfigureerd:

  • Ja/Nee vragen
  • Multiple choice vragen
  • Open vragen

Kaartscherm

Het kaartscherm kunnen kaarten met verschillende type kaartlagen worden configureerd. In het kaartscherm kunnen gegegevens worden getoond met configureerbare stijlen en kleurenschalen, maar ook worden bewerkt of worden ingemeten met een GNSS ontvanger.

Tekstscherm

Het tekstscherm toont geformatteerde tekst in combinatie met afbeeldingen. Teksten kunnen worden opgemaakt in een tekst editor waarin diverse stijlen beschikbaar zijn die in thema van het applicatieportaal worden afgebeeld. De afbeeldingen kunnen in GeolinQ worden geüpload en daarna worden opgenomen in tekst.