GeolinQ
Support Portal

Eigenschappen en koppelen databronnen

De Databron eigenschappen dialoog toont de eigenschappen van de geselecteerde databron. Alleen de naam en de beschrijving kunnen veranderd worden. Andere eigenschappen zijn readonly en kunnen niet aangepast worden.

Onder Afhankelijkheden wordt de lijst van de databronnen binnen GeolinQ getoond. Databronnen zijn hiermee te koppelen. Alleen gebruikers(groepen) met de permissie 'Create Datasource' hebben de mogelijkheid een of meerdere databronnen aan te vinken.

Na het selecteren en opslaan worden de type klasse definities en datasets transparant van de gekoppelde, onderliggende bronnen te benaderen vanuit de databron waar de afhankelijkheden gedefinieerd zijn.

Door gebruik te maken van afhankelijkheden kan een netwerk van databronnen in GeolinQ gecreëerd worden. In combinatie met de autorisatie functionaliteit kunnen selecties van datasets uit verschillende databronnen gecombineerd worden in voor gebruikersgroepen specifieke databronnen waar geautoriseerd op wordt. Meer informatie over autorisatie is beschikbaar via: Gebruikers beheer.