GeolinQ
Support Portal

Metadata

In een metadatatype worden de attributen van de gegevens die een dataset beschrijven vastgelegd. GeolinQ staat toe dat attributen van een metadataschema runtime toegevoegd, veranderd of verwijderd kunnen worden. Overerving wordt evenals bij datatypen wordt gebruikt voor het hergebruik en specialisatie van metadataschema's.

Metadata hierarchie

De metadata hierarchie toont de overervingsstructuur van de metadatatypen voor een databron. Wanneer er op een metadatatype geklikt wordt, dan worden de geselecteerde metadatatype en de afgeleide metadatatype getoond in de klassenlijst. Wanneer er op een klasse in de metadatatype geklikt wordt, wordt er een dialoog geopend waarin de attributen van een metadatatype getoond worden. Wanneer op de Eigenschappen tab geklikt wordt, worden de eigenschappen van een klasse getoond. 

Attributen

Attributen worden gebruikt om de data elementen van de klasse definities vast te leggen. GeolinQ ondersteunt hierbij alle benodigde element typen om gegevens te kunnen beschrijven en er kan gebruik worden gemaakt van 'Grootheden'.  Meer informatie is beschikbaar via: Attributen.