GeolinQ
Support Portal

Databronnen downloaden

GeolinQ beschikt over een aantal geconfigureerde databronnen. Deze databronnen kunnen worden geïmporteerd in GeolinQ. Een databron bevat de klasse definities, de dataset definities en de opmaak. Een databron biedt de mogelijkheid om data modellen eenvoudig uit te wisselen tussen verschillende GeolinQ instanties. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende type databronnen wordt verwezen naar de GeolinQ handleiding.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare databronnen voor GeolinQ. Een databron kan gedownload worden door op de download link te klikken. Het XML bestand met de databron moet vervolgens in GeolinQ geïmporteerd worden. Deze databron import procedure is beschreven in de GeolinQ handleiding.

Databron Omschrijving Type  
BAG De Basisregistratie Addressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.Het gebruik van de BAG WFS databron wordt geïllustreerd in de WFS tutorial. XML/GML Download
WFS Download
BGT De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. De BGT tutorial laat zien hoe de BGT databron in GeolinQ gebruikt wordt. GML Download
BRK De Basisregistratie Kadaster (BRK) levert een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden (Stand) XML/GML Download
De Basisregistratie Kadaster (BRK) levert ook een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden per gemeente (Gemeente Gebaseerde Stand). Het gebruik van de BRK databron in GeolinQ wordt geïllustreerd in de BRK Tutorial. XML/GML Download
HR Het Handelsregister (HR) van de Kamer van Koophandel  (KvK) is de bron van alle gegevens van bedrijven en instellingen. De HR bestanden met inschrijvingen en vestigingen kunnen in het NHR  Pink formaat van de (KvK) in GeolinQ ingelezen worden. Voor overheden zijn hiervoor abbonementen bij de KvK beschikbaar die bestaan uit een eerste basis levering en daarop volgende mutatie leveringen.    NHR Pink formaat Download
ISO19115 Metadata standaard conform ISO19115. ISO19115 is de internationale standaard om de metadata van datasets vast te leggen. Het gebruik van de ISO19115 databron wordt geïllustreerd in de ISO19115 tutorial. Catalog Download
Stuf-TAX Stuf-TAX is een model beheerd door de Waarderingskamer voor het uitwisselen van WOZ taxaties en de onderliggende waarderingsgrondslagen. Het model is een standaard om alle relevante gegevens uit te wisselen en te beheren.  XML Download.
RSGB Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) is een informatiemodel ontwikkeld door VNG Realisatie en beschikbaar op GEMMA Online. In de databron worden de BAG, BRK, WOZ, BGT, NHR en BRP met elkaar gekoppeld in lijn met RSGB 3.0 XML Download.
IMKL Het informatiemodel  Kabels en Leidingen (IMKL 1.2.1) wordt beheerd door Geonovum in opdracht van het Kadaster. De databron bevat naast het exporteren van XML conform de standaard de voorbeeld configuratie van gegevens beheer conform de standaard. XML Download.