GeolinQ
Support Portal

XML Script

GeolinQ XML script automatiseert veel voorkomende beheerprocedures door operaties te definieren in een XML script. De operaties in het XML script worden op de taakserver uitgevoerd. Het XML script ondersteunt de volgende operaties:

Operatie Omschrijving
CreateTenant Maak een nieuwe tenant aan op de root tenant.
UpdateTenant Bijwerken van een tenant op de root tenant.
UpdateAllTenants Bijwerken van de onderliggende tenants van de root tenant met operaties.
DeleteTenant Verwijderen van een tenant op de root tenant.
ImportLicense Importeren van licentie file in een tenant.
ImportDatasource Importeren van een databron op een tenant.
UpdateDatasource Bijwerken van een databron met operatie
DeleteDatasource Verwijderen van een databron op een tenant
DeleteAllDatasources Verwijderen van alle databronnen uit een root tenant.
ImportMultiDataset Importeren van meerdere datasets in een databron.
ExportMultiDataset Exporten van meerdere datasets uit een databron.

Aanmaken van een XML script

Het XML script wordt aangemaakt door operatie toevoegen aan een XML document met de volgende structuur:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Operations>
  <CreateTenant>
    ...
  </CreateaTenant>
  <UpdateDatasource>
    ...
  </UpdateDatasource>
  ...
</Operations>

De operaties worden gedefinieerd tussen de Operations elementen van het script. De XML syntax is gespecificieerd voor elke opereratie in deze handleiding. Operaties worden uitgevoerd in een context. De operatie CreateTenant wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in de context van de root tenant.  De operatie ImportMultiDataset wordt uitgevoerd in de  context van een databron.

Het XML script maakt onderdeel uit van een ZIP bestand waarin alle aanvullende bestanden worden opgenomen die nodig zijn tijdens het uitvoeren van het script.

Uitvoeren van een XML script in een taak

Het script wordt uitgevoerd in een tak op de taak server. Het ZIP bestand wordt geupload in GeolinQ naar de taak en het script wordt uitgevoerd op de betreffende tenant. Het script zal zich opsplitsen wanneer het operaties gaat uitvoeren op een onderliggende tenant zodat alle operaties in de context worden uitgevoerd van de onderliggende tenant.

1. Selecteer Taken van het hoofdmenu

2. Selecteer Toevoegen Taak van de taakbalk

3. Selecter het taaktype XML Script

Nu verschijnt de formuliergroep  XML Script Taak.

4. Selecteer het ZIP bestand dat het XML script bevat bij XML Script ZIP bestand

5. Selecteer de XML Script file van de XML Script bestandsnaam selectiebox

6. Selecteer Versturen om de taak aan te maken.

Nu is de taak voor het XML script in de wachtrij geplaatst en wordt door de taakserver opgepakt. Eventuele foutmeldingen tijdens de uitvoering van het script kunnen in de taaklog worden bekeken.