GeolinQ
Support Portal

BRK Tutorial

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • De kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten; 
  • De kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop. 

Het Kadaster is bronhouder van de BRK en levert de BRK.

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster.

Het doel van deze tutorial is het laden van de BRK Levering in GeolinQ en het kunnen exporteren van de BRK percelen naar een Shapebestand.

In deze tutorial worden twee manieren beschreven om het BRK datamodel in GeolinQ te genereren:

  • Genereren vanuit XSD's van Kadaster
  • Importeren van geconfigureerde GeolinQ databron met het BRK datamodel

Om toegang te krijgen tot de XSD's van het Kadaster, moeten de certificaten van het Kadaster geladen zijn in een truststore (zie hier voor uitleg) en moet de GeolinQ Task server gebruik maken deze truststore (zie hier hoe Task server opgestart moet worden met truststore) 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe het datamodel te bekijken en hoe BRK-bestanden in te lezen en te bekijken.

Ook wordt getoond hoe de kadastrale percelen als Shapebestand gedownload kunnen worden.

Voor deze tutorial zijn de volgende bestanden noodzakelijk: