GeolinQ
Support Portal

BGT Tutorial

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basis-kaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. Voor het verkrijgen van de downloadbare BGT-extract biedt het PDOK loket een downloadfunctie. Deze is benaderen via de volgende URL:

https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/download-basisregistratie-grootschalige-topografie

GeolinQ ondersteunt alleen de import van het GML Light formaat. GML Light is vereenvoudigde representatie van IMGeo 2.1 gebaseerd op GML 3.1.1 Simple Feature Level 0 met bogen. De XSD is te downloaden van:

http://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/imgeo/2.1.1/imgeo-simple.xsd

Nadere informatie is te vinden op:

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/imgeo-simple-xsd

Het doel van deze tutorial is het inlezen van BGT bestanden, het publiceren als WFS service en het exporteren naar een Shapebestand. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Importeren van BGT databron
  • Bekijken gegenereerde tabellen
  • Tonen en opmaak van BGT datasets
  • Combineren van BGT datasets in kaart
  • Creëren van WFS service 
  • Exporteren naar Shapebestand

Om toegang te krijgen tot de BGT XSD's van het Geonovum, moeten de certificaten van Geonovum geladen zijn in een truststore (zie hier voor uitleg) en moet de GeolinQ Task server gebruik maken deze truststore (zie hier hoe Task server opgestart moet worden met truststore) 

Voor deze tutorial worden de volgende bestanden gebruikt: