GeolinQ
Support Portal

Grootheden

Door gebruik te maken van Grootheden is het mogelijk extra betekenis te geven aan attributen die op zichzelf abstract zijn. Voorbeelden zijn de grootheid temperatuur in graden Celsius, waarde in Euro, hoogte t.o.v. NAP, meters, inches, vervuilingsgraad conform een specifieke norm etc. 

In GeolinQ kunnen Grootheden gedefinieerd worden die binnen een databron gebruikt kunnen worden. Naast het toekennen van de betekenis kunnen ook toegestane limieten van een grootheid worden toegevoegd en optioneel een standaard waarde worden gebruikt. Bij gegevensimport worden de gegevens op basis van de geconfigureerde limieten gevalideerd. Voor de volgende attribuut typen kunnen Grootheden worden gedefinieerd met de volgende validatiecriteria en default opties: 

Attribuuttype Validatiecriterium en optie default setting
GlFloatAttribute Range minimale waarde tot maximale waarde, default waarde optie
GlIntegerAttribute Range minmale waarde tot maximale waarde, default waarde optie
GlStringAttribute Maximaal aantal karakters, default tekst optie 
GlBoolAttribute Geen, default geldend of niet geldend optie
GlBoolColourAttribute Geen, default kleur optie

Voor Float en Integer Grootheden kunnen kleurenschalen worden geconfigureerd.